- BÝVALÝ FESTIVAL TRAMPSKÉ, COUNTRY A FOLKOVÉ HUDBY -

6

INFO 2018

Nová CD 2018

Zde si můžete prohlédnout nová CD, která budou mít na letošním Mohelnickém dostavníku® svoji premiéru a která si zde budete moci zakoupit.

45 let Smolařů – Vánoční koncert

Mohelnická skupina SMOLAŘI, která založila festival Mohelnický dostavník, vznikla v říjnu roku 1973. Tedy před 45 lety. 

A tak v sobotu 15.12.2018 v 17 hod. své 45-té narozeniny Smolaři oslaví na velkém sále mohelnického domu kultury společně se svými hosty, kterými bude LOKÁLKA a ANTIKVARTET vedený Dušanem Vančurou.

Sliby se mají plnit (nejen o Vánocích) …

Ahoj kamarádi.
Letos, v závěru 43. Mohelnického dostavníku®, jsem při „udělování“ tří triček pro Anděly Mohelnického dostavníku 2018 veřejně slíbil dětem, co od roku 2010 tato trička obdržely, že jim letos konečně pošlu (mnou již delší dobu slibovaný) malý dáreček pod jejich vánoční stromek. Poněvadž to chci poslat poštou a je docela možné, že někteří z držitelů těchto „andělských triček“ od té doby mohli změnit svou adresu, tak tímto moc prosím rodiče, či příbuzné, našich „Dostavnických andělů“, aby mi na můj email: aligator@mohelnickydostavnik.cz poslali aktuální adresu, na kterou bych dáreček mohl zaslat.
Předem vám všem moc a moc děkuji.

Váš kamarád Aligátor

Povstaňte kamarádi

Minimálně od roku 2004 až do roku loňského spolehlivě zabezpečoval vozatajské služby pro náš festival Mohelnický dostavník® – bryčku taženou koňmi náš kamarád Honza Pokorný.
Dle tradice a zcela samozřejmě jsem byl s ním domluven i na letošní ročník a oba jsme se na to moc těšili. I letos měl vézt k hlavnímu podiu loňskou vítěznou kapelu. Leč osud je nevypočitatelný a dnes jsem se dozvěděl smutnou a bolestnou zprávu, že Honza Pokorný v sobotu 18. srpna 2018 zemřel náhle a to ve věku 63 let.
Milý kamaráde Honzo, budeš nám moc chybět. Nikdy na tebe, na tvůj milý úsměv a na tvé kamarádství nezapomeneme.
Poslední rozloučení s naším kamarádem se koná v sobotu 25. srpna 2018 v 15 hod. v loštickém kostele sv. Prokopa.

Honzo, odpočívej v pokoji – R.I.P.

T.O.FALEŠNÁ KARTA bude mít letos u nás svůj osadní oheň

Trampská kapela Falešná karta byla založena v roce 1995 partou mladých kluků-trampů z Nového Města na Moravě. Hrají moderní trampskou píseň. Jejich muzikantský vývoj ovlivnila asi nejvíce muzika kapel Hop trop a Hoboes (bratři Ryvolové). V jejich repertoáru naleznete písně od následujících autorů: Robert „Roby“ Čechák, Milan „Red“ Šebek, Jaroslav „Hráč Řezáč“, Martin „Sam“ Lukášek, Pavel „Jim“ Macháček ad.

Pravidelně se účastňují velkých (Zahrada, Porta, Slunovrat…), ale i menších (Olešnická kytka, Trampská nota, Bystřické banjo…) festivalů, občas odehrají i nějaký koncert či trampský bál. Falešnou kartu můžete zaslechnout i na potlaších a setkáních trampů, ve vodáckých kempech, v hospůdkách a u ohňů na vandrech. Mezi jejich největší úspěchy patří zřejmě zisk divácké Trampské porty v roce 2003 a 4. místo v soutěži o Krtečky na festivalu Zahrada 2004 (z 515 kapel přihlášených do konkurzu).

Současná sestava:

  • Milan „Milda“ Dvořák – kytara, zpěv
  • Vlastimil „Vlasťák“ Libra – kytara, zpěv
  • Tomáš „Čára“ Volše – kytara, zpěv
  • Vratislav „Vráťa“ Blažek – kontrabas, zpěv

Více najdete na http://www.fkarta.cz/

Osadní flek falešné karty
Osadní flek T.O. Falešná karta se nachází v bývalém lomu „Hradisko“ nedaleko vesnice Rožná. V lomu je několik podzemních štol, z nichž ta největší bývávala zakrytá betonovým panelem na kterém je namalován jejich psadní znak – falešná karta. V roce 2003 byla štola zasypána a panel přesunut opodál. Na Hradisko vodívají kamarády kopcem zvaným „Střízlivák“, ačkoli tam vede daleko schůdnější cesta.

Hosté Falešné karty u osadního ohně: T-Quartet, Brzdaři, Lístek, Choroši, Alibaba a Terrakota.

Přijďte – osadní oheň T.O.FALEŠNÉ KARTY bude slavnostně zapálen v areálu Morava Camp v sobotu přesně ve 21 hod.

Lípa svobody v Moravičanech

Tak jako v mnoha českých a moravských obcích s českým obyvatelstvem, i v Moravičanech byla zasazena lípa na památku ukončení první světové války a ustavení republiky československé.
Pan farář Josef Novák to ve své knize Dějiny Moravičan z roku 1965 popisuje následovně:„ Naše osvobození doznělo v Moravičanech slavností zasazení lípy svobody. V neděli 4. května 1919 odpoledne byla vynesena ze školy lípa svobody, okrášlena slovanskou stuhou. Nesly ji obcí dívky v národních krojích na její stanoviště. V průvodu šla školní mládež s učiteli, hasičský sbor a velký počet lidu. Před stavením chalupníka Crhy byla lípa postavena do připravené jámy a přivázána ke kolu. Učitel F. Jílek promluvil o významu sázení památných stromů a doporučoval vůbec sázení stromoví. Po zasazení lípy byly zahrány hymny, byla přednesena A. Vinklerovou báseň Lípa a žáci školy zazpívali píseň Lípo, lípo, lípo československá, kterou k té příležitost složil nadučitel Kryštof Lolek. Hudebníci zpěv doprovázeli.
U lípy se konaly oslavy 28. října, jak tomu bylo už v r. 1919, kdy večer zahrál odbor Národní jednoty Karasovo drama „Na rodné hroudě“ a hudební kroužek pod taktovkou Jar. Vavrouše zahrál několik skladeb.
R. 1920 vedle proslovu učitele Jílka přečetl Jar. Vavrouš dopis legionáře Fr. Patáka, že vlast nutno milovat nezištně, mužský sbor zazpíval píseň „Bývali Čechové“, ženský „Krásná naše domovino“, potom přednesly děti básně a zazpívaly. Večer se hrál „Lešetinský kovář“. V r. 1921 se oslavy 28. října nekonaly, protože 27. října byla vyhlášena částečná mobilizace čtyř ročníků proti Maďarům, kteří povolali ze Švýcar na trůn Karla Habsburka. Sokoli hlídali po tři dny železniční most u Moravičan. Karel byl z Maďarska odvezen a poměry se uklidnily. Lípa svobody rostla, 28. říjen se oslavoval, ale poměry zrály pro novou pohromu.“ Tolik Dějiny pana faráře.
Považuji za potřebné upřesnit místo zasazení lípy. Byla zasazena na prodloužené hranici mezi usedlostmi Karla Crhy, nyní č.p. 173 a Bohumíra Bendy nyní č.p. 174. Každý majitel usedlosti na návsi sekl trávu před svým domem, shraboval listí ze stromů, převážně hrušek, udržoval schůdnost chodníku kolem průčelí domů a čistil kamennou krajnici u silnice. Když pak obec vysázela po obou stranách silnice růže, udržovali a okopávali je a každé jaro je stříhali. Jak lípa rostla, přibývalo práce s úklidem a údržbou okolí stromu. Automaticky to dělali i následující majitelé, na č. 174 rodina Blaháčkova a na č. 173 rodina Kašparova, ta až do roku 2008, tj. 41 roků. V létě, po odkvětu lípy bylo nutno uklízet opadávající květy a listeny a hodně pozdě na podzim pak opadávající listí, kterého bylo několik úhrabečných košů. Často se stávalo, že listí strhával až padající sníh a pak bylo nutno uklízet až po roztání sněhu (jeden rok až 26. ledna). Na úklid listí jsme si nechali uplést velký úhrabečný koš, který pak využívali ve zdejší škole na dárky na Mikuláše.
V 90. letech byla lípa veliký rozsochatý strom, který zasahoval silnými větvemi až nad střechy obou usedlostí a byly obavy, že při silném větru poškodí štíty budov. Obavy zesílily, když 16. července 1995 poryv větru povalil velikou lípu u kostela vedle lávky přes Třebůvku, která naštěstí spadla rovnoběžně s lávkou přes řeku, takže lávku nepoškodila. V roce l997 ořezali polovinu větví na lípě Jiří Blaháček a Zděněk Klimeš. V r. 1999 ořezal na moji žádost druhou polovinu větví Dušan Arvai. Trvalo 15 let, než lípa začala dostávat současný úhledný tvar.
Pod mohutnou korunou lípy se v průběhu let vytvořilo suché prostředí pro vegetaci. V posledních letech, se dá říct až extrémně suché. Rozložitý kořenový systém vysaje i to málo vody, která se přes hustě olistěnou korunu v době vegetace na půdu dostane. To jen při velkých deštích. Na půdu pod korunou se tak dostávají srážky hlavně v době bez listí, tj. v zimě a předjaří. Tomu se přizpůsobila i skladba vegetace. Vždycky mne udivovalo, jak brzy z jara, když tráva na volné ploše teprve začínala růst, kolem kmene lípy najednou vyrostl hustý „trávník“ se žlutými šesticípými kvítky. Není to tráva, ale je to drobná, suchomilná, liliovitá rostlinka Křivatec, rozmnožující se hlavně cibulkami. V tomto případě se nejedná o běžný Křivatec žlutý, ale pravděpodobně Křivatec český – Gagea bohemica. Tato rostlinka brzy z jara rychle vyroste, vykvete na ní maximálně jeden kvítek, vytvoří nové cibulky a přibližně za šest týdnů „zatáhne“ a zelená nadzemní část uschne. V posledních letech se plocha porostu kolem kmene neustále zmenšuje, porost řídne. Příčinu vidím v příliš časném a nízkém sekání porostu rotační sekačkou, když rostlinka ještě nemá ukončenou vegetaci. Souvislý porost v letošním roce byl asi na ploše 1,5 x 3 m na straně od kmene k silnici.
O Křivatci českém někteří botanici říkají, že u nás zůstal z poslední doby ledové (4. doba ledová-Wurm). Na Moravě tehdy nebyl souvislý ledovec, ale v nížinách bylo prostředí podobné tundře, ve kterém se rochnili mamuti. Možná by bylo vhodné vznést dotaz v této věci na pana Václava Větvičku v pořadu Receptář prima nápadů na jaře příštího roku. Snad tam ještě nějaký křivatec poroste.
Napsal Bohumil Kašpar, st.

Moravičanská lípa na návsi – DRUH STROMU: LÍPA SRDČITÁ (TILIA CORDATA)
VYSAZENA: 4. KVĚTNA 1919, OBVOD STROMU: 300 CM

Zrozena za hodování
Lípa svobody byla na moravičanské návsi vysazena 4. května 1919 k oslavě založení Československa. Ten den se v Moravičanech slavily hody. Ve vesnici se v poledne konala pobožnost a po ní se z místní školy u kostela průvodem vynesla slovanskými stuhami ozdobená lípa. Od kostela šel průvod s muzikou až na náves, lípu nesly tři ženy v krojích. Nechyběli studenti, hasičský sbor, farníci i široká veřejnost. Výtěžek z hlasování místní použijí na výsadbu nové Lípy svobody.

Lípa na návsi v Moravičanech je přihlášena do soutěže Strom roku. Hlasovat pro naši lípu můžete dvěma způsoby:
1. Pomocí DMS zprávy můžete svého finalistu podpořit přímo z mobilního telefonu. Stačí odeslat DMS STROM3 30 (dle čísla přiděleného každému stromu na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, z toho 29 Kč půjde na výsadbu a ochranu stromů v místě, kde finalista roste.
2. Zapojit větší množství lidí do hlasování umožňují hlasovací archy. Jejich cena je 60 Kč a vejde se na ně 20 podpisů. Archy najdete na obecním úřadě, poště a v obchodech v Moravičanech. Vytisknout je můžete zde.

Výtěžek poputuje stejně jako v případě DMS na výsadbu a ochranu stromů v místě, kde finalista roste.

DOSTAVNÍK MŮŽE POMOCI POTŘEBNÝM

Ahoj kamarádi! Určitě vám neuniklo, že naši velmi blízcí přátelé prochází těžkou životní etapou. Manželům Evě a Michalovi Spurným z Brna se před pěti lety narodila krásná holčička Eliška, která bohužel bojuje s těžkým zdravotním postižením (spinální svalovou atrofií, SMA). Celá rodina bojuje statečně s ní. Stejně jako mnoho dalších kamarádů, tak i my jsme se rozhodli Elišce a celé její rodině alespoň nějak pomoci. Běh jejich domácnosti teď vyžaduje plno věcí, o kterých nemáme ani představu. A protože nejsme specializovaní zdravotníci (abychom jim něco rozumného poradili), rozhodli jsme se pomoci aspoň tímto způsobem, který by umožnil např. nákup nutného materiálu a vybavení, které Elišce i ostatním pomohou užívat si života.

Jak přispět? Je to docela jednoduché.

– Zakoupením nového CD skupiny NEVERMORE & KOSMONAUT s názvem „Bleděmodré město“ (to najdete ve stánku FT Records u hlavní scény – po dohodě s kapelou Nevermore & Kosmonaut z Brna). Nové CD zde bude prodáváno za 250 Kč s tím, že z této částky 30 Kč půjde na konto nemocné Elišky Spurné. Do uzávěrky těchto novin kapela z Brna prodejem svého nového CD pro Elišku posbírala cca 5.000 Kč a lidé přispívají i na číslo účtu jejich rodičů.

– Přispět může kdokoliv z vás také na číslo transparentního účtu je 2901186104/2010

Firemní dárci a ti, kdo o daru potřebují potvrzení pro daňové účely mohou svůj příspěvek poslat na účet veřejné sbírky s číslem transparentního účtu 2000035915/2010, Variabilní symbol: 21082012 Poznámka: Pro Elišku od …..

Pro potvrzení o daru pak napište na email veronika.neckarova@gmail.com. Více informací najdete na www.facebook.com/ElinkaSpurna
Každá pomoc je vítaná a proto vám kamarádi předem moc děkujeme.

Foto: © Anna Vavríková, MAFRA

JAK SE VÁM LÍBÍ

JAK SE VÁM LÍBÍ aneb na co se těšit na 43. Mohelnickém dostavníku®
Jak se Vám líbí – rozhovory s interprety, organizátory festivalů, vydavateli; koncerty ze studia; informace z hudebního světa
(každý všední den 19.15 hod., sobota 15.15 hod., repríza úterý a pátek 3.00 hod.).
Datum a čas živého vysílání: 6. 8. 2018, 19:15 hod.
Autor: Milan Tesař
Interpret: Milan Tesař, Pavel Nenkovský
Název pořadu: Pozvánka na 43. Mohelnický dostavník® 2018
Rozhovor s pořadatelem Pavlem Aligátorem Nenkovským si můžete poslechnout v pondělí 6. srpna 2018 od 19.15 hod. na Radiu Proglas.

PIVNÍ NÁLEPKY HUHŇÁK NA 43. MOHELNICKÉM DOSTAVNÍKU®

Huhňák je nová značka piva bez zásadní vazby na jakýkoliv pivovar.
Pivo se vaří na zakázku, na základě jasně specifikovaných kritérií podle staré receptury Františka Huhňáka výhradně v českém pivovaru, který je schopen dodržet tradiční postup výroby a zajistit tak maximální kvalitu piva.

Huhňák je i letos hlavním pivním partnerem 43. Mohelnického dostavníku® a oproti loňsku pro vás navíc připravil novinku, kterou je tzv. Absolventská pivní nálepka. Tu můžete získat pouze v areálu městských sadů v Mohelnici, kde se náš festival koná, a to pouze ve stáncích s logem Huhňáku.
Doporučujeme konzumaci s mírou a zakazuje se konzumace osobám mladších 18 let nebo konzumace před řízením motorových vozidel.

Více informací najdete na www.huhnak.cz nebo na  facebooku https://www.facebook.com/huhnak/

Povstaňte kamarádi

Jirka moravský Brabec * 29. 6. 1955 + 26. 6. 2018
Jako blesk z čistého nebe nejen na mne zapůsobila velice smutná a neuvěřitelná zpráva, že v noci na 26. 6. 2018 nás navždy opustil kamarád Jirka moravský Brabec z Kuřimi.

Na našem Mohelnickém dostavníku® byl Jirka mnohokrát a to v několika rolích (výborný textař, porotce, publicista a moderátor). Byl mnohokráte členem odborných porot festivalu a své místo zde mělo i několik ročníků „Textařské školy Jirky moravského Brabce“. Poprvé k nám do Mohelnice Jiří přijel v roce 1996 na 22. Mohelnický dostavník® a hned usedl do odborné poroty soutěže kapel. Několikrát společně s Vaškem Součkem uváděl Galapřehlídku hostů.

Na 38. Mohelnickém dostavníku® 2013 moderoval tehdy premiérovou páteční večerní scénu TV NOE a poté i soutěž neprofesionálních (amatérských filmů). Scénu TV NOE (Televize dobrých zpráv) uváděl od té doby pravidelně a to až do loňského ročníku 2017. Tehdy jsme ani v nejmenším netušili, že to bylo naposledy . . . . . Na těchto scénách TV NOE se Jirka podílel i dramaturgicky a tak tomu bylo i při přípravě letošní scény. Tu jsme společně probírali s Jirkou již od ledna 2018 a nejen my dva jsme se na ni moc těšili.

Jirka moravský Brabec se stal rovněž prvním držitelem ceny Proglasu „Za krásu slova“. Tu dostal zcela po zásluze z rukou ředitele Radia Proglas P. Martina Holíka na 29. Mohelnickém dostavníku® v roce 2003.

Jako jeden z prvních publicistů u nás vydával vlastní internetový časopis s názvem MagaZlín. V Kuřimi pak řadu let organizoval finále Zahrady písničkářů. Jirka byl rovněž mnoho let redaktorem časopisu Folk & Country. Kromě mnoha recenzí a odborných článků věnovaných především muzice Jirka napsal něco kolem 100 textů, které se průběžně objevovaly na albech různých interpretů. Spolupracoval např. s Hradišťanem, Slávkem Janouškem, skupinou Bokomara (pro tu otextoval celé album nazvané „Bokomarie“). Rovněž spolupracoval se sourozenci Ulrychovými, se skupinou Mošny, se Žalmanem a s mnoha dalšími kapelami.

V TV Noe dělal dramaturgii a pak moderoval pořad Cvrlikání, kde již živě hrálo mnoho kapel známých nejen z našeho Mohelnického dostavníku®.

Letos k nám měl do Mohelnice Jiří moravský Brabec přijet již popatnácté a tak jsem mu chtěl předat naši prestižní cenu „Mohelnický zelňák“. Škoda, že se tomu tak nestane, protože kamarád Jirka by si to jistě zasloužil mírou vrchovatou ….

Nejen na tebe si letos vzpomeneme při zahájení 43. ročníku našeho Dostavníku při písničce „Pozdrav po hvězdách“ . . .
Budeš nám moc scházet a věř, že na tebe nezapomeneme.

Jirko, kamaráde, odpočívej v pokoji – R.I.P.

Aligátor

Kožené účastnické visačky 43. Mohelnického dostavníku® 2018

Nepřetržitě již od 28. Mohelnického dostavníku® 2002 pro nás každým rokem z pravé kůže vyrábí velice originální visačky náš kamarád Antonín Major Pekař. Po zhlédnutí dostavnického archívu těchto visaček je vidět, že i pro letošní ročník „Major“ vyrobil v pořadí již šestnáctou visačku.

Tu obdrží každý účastník programové části letošního 43. Mohelnického dostavníku® a část Vám bude k dispozici tradičně v Dostavnické poště v neděli 2. září 2018 před závěrem letošního ročníku.

Všechny visačky najdete v archivu.

OSADNÍ OHEŇ

OSADNÍ OHEŇ – T. O. FALEŠNÁ KARTA z Nového Města na Moravě.
Sobota 1.9.2018 – Morava Camp Mohelnice

21:00 hod. – T.O. FALEŠNÁ KARTA Nové Město na Moravě a jejich hostů – slavnostní zapálení ohně a VLAJKA
21:10 hod. – T.O. FALEŠNÁ KARTA Nové Město na Moravě
21:45 hod. – T – QUARTET Pardubice – Chrudim
22:20 hod. – CHOROŠI Střední Čechy
22:55 hod. – LÍSTEK Praha
23:10 hod. – ALIBABA Horka nad Moravou
23:45 hod. – BRZDAŘI Olomouc
00:20 hod. – TERRAKOTA Praha
00:55 hod. – T.O. FALEŠNÁ KARTA Nové Město na Moravě
01:25 hod. – ukončení oficiálního programu
01:30 hod.  Společné hraní – sejšn „vytrvalců“ – muzikantů a kamarádů

DOSTAVNICKÁ POŠTA 2018 – POŠTOVNÍ ZNÁMKY S PŘÍTISKY

Od pátku 31. srpna 2018 (od 18 hod.) až do neděle 2. září 2018 (do 12 hod.) budete mít možnost zakoupit si letošní poštovní známky s přítiskem (tzv. známky s kuponem) v naší „Dostavnické poště.“ I letošní přítisk obsahuje originální motivy Mohelnického dostavníku® a bude jistě krásnou památkou nejen pro návštěvníky letošního festivalu, ale i pro sběratele. Letošní poštovní známky s přítisky s motivem Mohelnického dostavníku® vychází již po deváté za sebou.

Zájemce o tuto sběratelskou raritu upozorňujeme, že tyto známky s přítiskem (jednotlivě nebo i celé aršíky) si budou moci zakoupit jen řádně platící návštěvníci našeho festivalu a to výhradně jen po dobu konání 43. Mohelnického dostavníku® 2018. V omezeném množství budou v naší „Dostavnické poště“ k dispozici i některé známky s kuponem (případně celé aršíky) z minulých ročníků našeho festivalu.

Výroční turistická nálepka 43. Mohelnického dostavníku® 2018

Protože při kulatých narozeninách našeho 40. Mohelnického dostavníku® v roce 2015 se bilancovalo a zpětně zavzpomínalo na vznik tohoto krásného a tradičního festivalu hudby a kamarádství, tak se na Výroční turistické nálepce poprvé objevila jako bonus novinka a to audiobedekr. Jde o QR kód, který je vytištěn na Výročních turistických nálepkách Například Vaším mobilním telefonem si zde s pomocí těchto QR kódů můžete vyslechnout celou historii Mohelnických dostavníků®. Svým způsobem jde vlastně o tzv. hlasového průvodce, který Vám odvypráví zajímavý příběh toho kterého Turistického známkového místa. Toto bude i Vám samozřejmě k dispozici v naší letošní Dostavnické poště. Za to je třeba poděkovat kamarádům z firmy Turistické známky s.r.o. Rýmařov, kteří pro náš letošní 43. Mohelnický dostavník® vyrobili v pořadí již sedmou výroční turistickou nálepku navíc opatřenou od roku 2015 (tedy letos ji počtvrté za sebou) vždy nově zaktualizovaným audiobedekrem.
Základem AUDIOBEDEKRU je 2200 textů o Turistických známkových místech. Tuto hlasovou encyklopedii vytváří firma Turistické známky s.r.o. od roku 2015, jako bonus pro sběratele Turistických nálepek. Více zde – www.audiobedekr.cz .
Audiobedekr byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Výroční turistická známka 43. Mohelnického dostavníku® 2018

V pořadí již devatenáctou Výroční turistickou známku budete mít možnost získat při návštěvě  letošního 43. Mohelnického dostavníku® 2018 v „Dostavnické poště“. Ta bude jako vždy v minulosti provozována v areálu hlavní scény. Tato Výroční turistická známka může být pro Vás pěknou památkou na náš festival a rovněž dalším rozšířením Vaší sbírky. Autorem obrázku je, tak jako všech dosavadních dostavnických VTZ, náš kamarád Stanislav Johnki Galásek. Podobu letošní turistické známky si můžete prohlédnout kliknutím na známku vlevo a seznam všech doposud vydaných pak v Archivu.

Filmová soutěž 43. Mohelnického dostavníku® 2018

Tradiční filmová soutěž neprofesionálních filmů se uskuteční v rámci festivalu 43. Mohelnický dostavník® na Duhové scéně v pátek 31. 8. 2018 od 22 hod., kde bude zabezpečena velkoplošná projekce.
Uzávěrka přihlášek je 30. června 2018 na adrese pořadatele:
Pavel Aligátor Nenkovský – P.O.BOX 12, Pionýrů 1159/19,  789 85 Mohelnice
Zaslané snímky ve formátu DVD nebo miniDV, případně MPEG-2,  MPEG-4 pořadatel nevrací a projdou tzv. předvýběrem. Všechny zaslané snímky zůstanou v archívu Mohelnického dostavníku®.  Žánr: písnička – videoklip nejlépe z oblasti country, folku či trampské písničky, trampská tematika, hraný snímek, dokument, ochrana přírody, ekologická tematika, animovaný film, humor, satira apod.

O výsledku předvýběru budou autoři zaslaných snímků pořadatelem zavčas informováni. K zaslanému snímku (filmu) je nutné přiložit tzv. průvodní list s názvem snímku, jménem autora a kontaktem na autora snímku – nejlépe email). Doporučená délka filmů je do 10 minut. Vybrané soutěžní snímky budou hodnotit diváci formou ankety a  nejlepší film obdrží hlavní cenu, která bude předána v rámci vyhlášení výsledků soutěží v sobotu dopoledne 1.9.2018 na hlavní scéně.

Formulář přihlášky filmu (průvodní list) si můžete stáhnout – zde

 

© 1998 - 2020  Václav Jokl & Pavel Aligátor Nenkovský  |  GDPR