Vyberte stránku

Pavel Kavec, Loštice

ZKLIDNĚME TEMPO, PROSÍM! Student filosofie se zeptal jednoho mnicha, který byl pokročilý v umění meditace, jak je možné, že navzdory různým aktivitám zůstává neustále usebrán. Mnich odpověděl: „Když stojím na nohou, tak stojím na nohou, když kráčím, tak kráčím, když...