Vyberte stránku

ZKLIDNĚME TEMPO, PROSÍM!
Student filosofie se zeptal jednoho mnicha, který byl pokročilý v umění meditace, jak je možné, že navzdory různým aktivitám zůstává neustále usebrán. Mnich odpověděl: „Když stojím na nohou, tak stojím na nohou, když kráčím, tak kráčím, když jím, tak jím, když hovořím, tak hovořím.“ Student na to řekl: „Ale tak to děláme i my!“ Mnich odvětil: „Ne, ne! Vy když sedíte, jste už na nohou, když jste na nohou, tak už běžíte a když běžíte, už jste u cíle.“
V dnešní době se pokládá za prokázané, že osoby prožívající soustavný stres a vypětí mají trojnásobně větší náchylnost k předčasným onemocněním srdce a že šestkrát více než ostatní lidé riskují postižení infarktem do 55 let věku. Zklidněme se! Italský básník Dante Alighieri (1265-1321) se v Očistci vyjadřuje o spěchu opovržlivě, protože „spěch ubírá krásu každému jednání.“
38. Mohelnický dostavník (29.8. – 1.9.2013) i letos nabízí zastavení se ve shonu našeho hektického života. Zve k setkání s dobrou muzikou a přáteli. Přeji všem účastníkům našeho festivalu i sám sobě zastavení a zklidnění. Věřím, že k tomu přispěje i dobré počasí, výkony muzikantů, vynikající organizace a naše nezastupitelná účast!