Vyberte stránku

Klobouk dolů, hluboká úklona, respekt a poděkování.
Hodně zdraví, Aligátore a díky za to srdce a duši, které jsi do toho dal. 🍀