Vyberte stránku

Co říci k Mohelnické filmové soutěži? Dostalo se mi té cti tuto jedinečnou akci, která u nás nemá obdoby, moderovat. Letos již podruhé za sebou (poprvé loni) se soutěž filmových klipů, šotů či zkratek dočkala zajímavé obměny. Místo na hlavním pódiu jí byl věnován přírodní areál Duhové scény. Musím říct, že ač jsem se této změny zprvu obával, ukázala se jako naprosto skvělou volbou! Přírodní prostředí Duhové scény s bližším kontaktem diváků s promítanými soutěžními snímky i některými přítomnými autory přidal soutěži jedinečnou atmosféru. Areál se během ní zcela zaplnil a diváci živě reagovali na každý promítnutý snímek. Jejich pestrost byla také zajímavá. V soutěži nefigurovaly jen hudební klipy, které ztvárňovaly děj písničky. Mezi 19. snímky dostala významný prostor také animovaná tvorba, která ukázala, že zručnost našich autorů jde ruku v ruce s vývojem techniky. Diváci, kteří byli jedinou porotou soutěže, tak mohli vidět filmové snímky, z nichž nejkratší měl pouhých 40 sec, nejdelší pak cca 11 min. Obsahová různorodost způsobila, že celá přehlídka nebyla v žádném případě nudná. Střídaly se snímky vtipné, poučné a takové, které reagovaly na vážná témata. Mezi těmi dominoval videoklip písně skupiny Epydemye s názvem „Skočil jsem do tmy“, i retrospektivní snímek – videoklip písně Pavla Bobka, nazvaný „1995“. Hrané videoklipy, mezi jejichž autory byli i zahraniční účastníci ze Slovenska pak ukázaly, že soutěžící autoři jsou současně i zručnými režiséry. Na několika snímcích zapojili „do hry“ i mnoho svých známých a kamarádů s nesporným hereckým talentem, jako např. ve snímku Babička Mary, Kinorama či Jóga po slovensky. Velmi kvalitní a poutavé byly pak animované snímky, které na malé časové ploše přinesly mnoho poučení i zábavy. Za všechny je možno jmenovat snímek Kouzelník, Rybí polévka, Pasta a kartáček, Pajdovy příběhy a především pak snímek Vaccam našeho špičkového animátora Jaroslava Nykla. Ten se také po zásluze stal celkovým vítězem soutěže díky největšímu počtu diváckých hlasů. Celkové výsledky pak potvrdily, že diváci nejvíce ocenili zábavu, vtipnost a legraci. Poděkovat je pak především nutno zejména přítomným autorům snímků, kteří neváhali se svým krátkým soutěžním příspěvkem přijet až do Mohelnice. K těm patří především slovenský Ivan Indiano Vredík, dále pak vítěz Jaroslav Nykl, Bohumír Novák, Milan Štajer či Stanislav Domanský. Ohlasy diváků byly jednoznačně kladné a jejich postesknutí, že by se na snímky rádi podívali ještě opakovaně, bude jistě k zamyšlení i pro organizátory a autory krátkých filmů.
Soutěž se jistě, vzhledem k rozmachu techniky a technologií, stane inspirací i pro další případné autory v příštím roce, až se obávám, zda časem pro velký počet nebude nutné pořádat ještě předkolo filmové soutěže pro konečný výběr na samotný Mohelnický dostavník. V každém případě se již moc a moc těším, čím nás autoři, pro které je hudba nejen reprodukcí, ale především inspirací k výtvarné tvorbě, překvapí v příštím roce! Za letošní roční všem patří obrovské poděkování i úcta za odvedenou mravenčí práci!