Vyberte stránku

Zdařilý “Dostavník”.
Rád bych touto cestou poděkoval za velmi zdařilou akci, na které je znát již dlouhodobost organizování tohoto podniku a to nejen z hlediska kulturního, ale také z hlediska ryze profesionálního zajištění bezpečného průběhu de facto bez mimořádných nepříjemných událostí. Z pozice Policie České republiky okresního ředitelství Šumperk hodnotíme 34. ročník Mohelnického dostavníku® nadstandardně, neboť nedošlo v jeho průběhu ke spáchání žádného trestného činu ani k narušení veřejného pořádku. Toto je velmi dobrá vizitka všech organizátorů a proto bych chtěl touto cestou vám všem poděkovat za bezchybný průběh zmíněné akce a popřát hodně zdaru v organizování dalších ročníků.

Rolovat nahoru