Vyberte stránku

Milý Pavle, svýma očima vidím letošní Dostavník jako jeden z nejlepších, nejpříjemnějších.Děkuji za vše, sám jsem tam načerpal odpočinek svého druhu – léčbu hudbou. Moc hezká prázdninová tečka. Celý tým, zvláště Marcelu, Marťu i Pavlu s Laďou moc zdravím a žehnám.